Bilden från facebooksidan "Moräng Då & Nu" .

Bilden från facebooksidan "Moräng Då & Nu".

Bilden från facebooksidan "Moräng Då & Nu"

Bilden från facebooksidan "Moräng Då & Nu".

Bilden hämtad från facebooksidan "Moräng Då & Nu"

Konfirmander 1923 i Glommersträsk.
OBS! Det är 40 flickor.
Kan någon namnen på flickorna eller prästen?

Invigningen av Minneslunden september 1936.

Samling till styrelsemöte i Hängengården 20 mars 1937. Hembygdsföreningen bildades. Foto Karl Nordlund Hällberg.

Hembygdsfest 1938.

Första Hembygdsfesten 1938.

Styrelsen ute på förstubron på Hängengården 20 mars 1937. Foto Karl Nordlund Hällberg.

Herbert Wigenstam med sin snövessla.

Slaktaren Johan Lundström med hustrun Astrid Glommersträsk.

Martin Strands annons inför julen. 1940-1950 tal

Annons inför julen 1940-1950 tal.

Annons inför julen. 1940-1950 tal

Harald Wikbergs annons inför julen. 1940-50 tal.

Annons inför julen från Boströms Skoaffär. 1940-50 tal.

Vendla Lundmarks (Jonk-Pell-Vendla) hus med bevakningstornet under beredskapstiden. Det var kvinnor från Lottakåren som skötte bevakningen.

Birger Boström Moräng

Herman Boström Högbränna (far till Torsten ,Eskil, Birger, Åke och Marianne m.fl.)

Anna och prästen Johan Ekbäck

Bagarstugan och vedboden med utedass på Vithatten

Stugan uppe vid Vithatten

Den gamla tallen uppe på Vithatten med inskription från 1753. Den ligger numera på marken.

Inskriptionen på den gamla tallen gjordes i samband med att man drog gränsen mellan Västerbotten och Norrbotten 1753.

Signe Matilda Karlsson (Sven Karlssons fru) i den gamla skolsalen på Hängengården.

Ivar Edström Stormyrliden Glommersträsk 1896-1983.

J.O. (Johan, Oskar) Sundqvist och Emilia Efrosyne f. Lundstedt

Kläppteatern. Byggdes som bostadshus 1845. Renoverades 1966 och var då teaterlokal.

Mejeriet i Glommersträsk byggdes 1937. Huset är numera delar av dörrfabriken GK DOOR AB lokaler.

Konfirmander i Glommersträsk 1926. Eskil Boström står på andra raden nerifrån tvåa fr. vä.

Midsommarvaka i Glommersträsk 1912.

Föreningshuset byggdes 1925. Huset användes bl.a. som danslokal under många år.

Emil Nygren, Einar Forslund och Olle Eriksson startade Glommersträsk Snickeri AB i f.d. Mejeriet 1967.