Styrelse i Glommersträsk 2020

Ordförande. Gudrun Vikberg

Kassör. Tomas Johansson

Sekreterare. Lise-Lotte Johansson

Ledamot. Ewa Strand

Ledamot. Astrid Wikström

Suppleanter. Birgit Lundberg och Karin Åhlund

Medlemsmöten hålles oftast sista torsdag varje månad kl. 13.00 i Margaretasalen