Glommersträsk hembygdsförening

Föreningen är ideell och har som ändamål att vårda och synliggöra hembygdens historia och kultur. Hängengården med dess gamla byggnader och dess stora samlingar av gamla bruksföremål är basen i föreningen.

 Styrelsen för 2020 består av:

Gudrun Wikberg, Sylvia Lundqvist, Solveig Löf, Martin Nilsson, Erik Edström och Elisabeth Hällgren.

Suppleanter är: Ewa Edström och Ann-Christin Edström

se Föreningens hemsida

Senaste kommentaren

07.07 | 18:50

Rallarna Jörn-A..."dy gropen"

Andra man från vänster heter Wilmer Karlsson och bodde i Saltmyran

02.07 | 08:22

:)

Har bott i glommersrräsk :

:

;