Glommersträsk historia från 1757.

Östra träsket år 1925

Östra träsket år 1925

Glommersträsk är en utpräglad lidbebyggelse och ligger  513 m ö. h.

 

1757      Per Israelsson Käck var förste nybyggaren. Han kom ifrån Rönnbäcken och för att slippa gå ut i krig (Pommerska kriget) insynade han ett nybruk. Han livnärde sig i huvudsak på jakt o fiske. Samerna kallade byn för Mikkejaur. 

1758      Nästa nybyggare Hans Jonsson från Östanbäck bosatte sig här.

1769      Mycket lång och svår vinter. På midsommarafton var det snöstorm.

1772      Vid midsommar i slutet av juni var det djup snö och isbetäckta myrar. Vägarna var  ofarbara pga. den djupa snön.

1775   Nämndeman Käck upphöjdes till länsman, trots att han ej kunde läsa eller skriva

1824   Det s.k. arsenikmordet i Glommersträsk.

1828   Byn får Gästgiveri som bedrivs fram till år 1933.

1830   Båda träsken dikades ut och man fick 83 ha ängsmark.Nu är ungefär 100 personer bosatta i byn. Byn kallades Glommerlia.

1832   Byns bönder byggde första dammet i Petikån. Och man fick mera ängsslåtter och foder till kreaturen.             

1840   Byns första såg och kvarn i Glommersbäcken togs i drift.

1843   Första året man bedrev skolundervisning i Hängengården.

1851   Det ordnades fast Folkskola i byn.

1866   Folkskolan har 25 elever och Missionsskolan 20-30 barn.

1866-68   Storsvag åren. Nödår då skördarna slog fel och man tvingades äta allt som

gick att äta t.ex. barkbröd. 1867 var absolut värsta året.              

1870    Skogsavverkningarna tog fart.

1871    Läraren J P Högberg startade poststation med ordnad postgång i byn.

1872    Dammet i Petikån byggdes ännu högre och man fick då ännu mera slåttermarker. Ca 5 km av Petikån ovanför dammet dämdes upp.

1877   En vattendriven såg byggdes i Petikån. Sågen togs i drift året efter.

1881   Ett kvarnhus byggdes intill sågen. Kvarnen vid Stordammet flyttades hit.

1882   Först nu blev vägen till Arvidsjaur färdigbyggd.

1889   Det är nu 53 bostadshus i byn.

1890   Laga skifte. Stambanan drogs förbi Jörn.

1891   Glommersträsk kapell invigdes. (uppfördes i nuvarande Minneslunden)

1891-96  Militärvägen mellan Boden och Östersund drogs förbi byn.

1893   En spånhyvel byggdes i Glommersbäcken.

1895   Första folkskolan byggdes. Den hade 3 klassrum, kapprum, korridor och en mindre lägenhet på vardera gaveln.

– Lantmäteriet avslutades. Det köptes och delades mark.

 1901   Var en mycket torr sommar. Det var stora problem för byns bönder

 1902   Var en mycket regnig sommar. Skörden torkade aldrig och möglade bort.            

 1903  Vid kapellet byggdes nu en klockstapel.

– Posten till byn kördes nattetid med häst från Jörn.

– Glommersträsk Skytteförening och en tjurförening bildades.

 1900-10   5-7 s.k. Forbönder i byn körde förnödenheter med häst. Från Skellefteå eller Jörn upp till Glommersträsk, Arvidsjaur eller Arjeplog.

 1903-04  Byns bönder byggde första mejeriet i byn. En byggnad i timmer med en stenkällare uppfördes.

1904    Detta år får vi en växeltelefonstation och byn får nu telefon.

1905    (omkring) Den första cykeln kom hit till byn.

1908   Nu fanns det 5 cyklar här (sägs det)

1908-14  Mjölkleveranser till Norrbottens regemente i Boden och Notviken i Luleå.       

Mjölken kördes med häst till Jörn och vidare norrut med järnväg.

1910   Det första spantrade huset i byn uppfördes av Anders Lidström.

1912   Glommersträsk första fotbollslag bildas.

1913   Det startades en tjurförening för avel och mjölkkontroll.

1915   Den första bilen körde genom byn.                                                

 – Byns första snickeri startades av P. A. Lundberg. Och blev början till den snickeritradition som utan avbrott har lett fram till nuvarande GK Door AB.  

1916   I byn finns nu: 1 tjur, 219 kor, 82 kalvar, 70 hästar, 5 unghästar (föl), 438 får, 57 grisar, 10 getter och 20 höns.

1917   Mejeriet stängdes p.g.a. dålig lönsamhet. Mjölkpriset var 10 öre/lit. Kommunistraturen i Glommersträsk inrättades. Komminister i församlingen blev Johan Ekbäck.

– Byborna började bygga ett vedeldat Ångkraftverk i ”Drävjan”.      

1918-19  Ett större kraftverk byggdes i Petikån som levererade ström till 1946.

 –     Spanska sjukan härjade i bygden. (Influensa epidemi).

–      Mycket djup snö under vintern, nära 2 meter i stora delar av Norrland.

–      Byns första präst Johan Ekbäck installerades.

–      En lokal telefonledning drogs mellan kraftverket i Petikån och elektrikern Nils Wikbergs  bostad i Glommersträsk.

–      En Frivillig Brandkår bildades år 1919.

  1920   En liter bensin kostar 25 öre. Telestationen har nu 5 anslutna abonnenter.

 1921- 40  Mejeriet behöver ca 150 kbm ved årligen, för sin drift.

1922   Byns första vattenledning grävdes från ”Drävjan”. Vattenledningen bestod av borrade furustockar.

– Glommersträsk begravningsplats invigdes den 1 oktober. Gravkapellet byggdes.

1923  Glommersträsk/Lappträsk IF (GLIF) bildades.

–      Gommersträsk blev eget kyrkobokförings distrikt.

–      I Arvidsjaur inträffade ”Det stora Postrånet”

1924  Kring jultid kunde man höra radio för första gången här i byn.

–      Idrottsföreningen röjer ett område för festplats och bygger en dansbana.

–      Konsum-fastigheten byggs under året.

–      Man gjorde källargrunden till den nya skolan.

–      Arbetet på Tvärbanan börjar med stenhuggning till broar och trummor.

1925  Under midsommarhelgen invigs Föreningshuset. Det kom att kallas ”Stampen” lokalt i byn. Det blev byns nya dansställe för lång tid framåt.

–   Den gamla skolan vid vägen, flyttades, vändes och byggdes upp på källargrunden. Det byggdes också på en övervåning.

1926   Skolan färdigställdes och fick senare namnet Parkskolan.

–    Vid kraftverket i Petikån brinner maskinistens bostad ner.

1928   Fortsättningsskola på 2 terminer inrättades för de som gått 6 årig folkskola.         

– Tvärbanan, järnvägssträckan Jörn – Arvidsjaur invigdes den 1 december.

1929   Finnbergs Lanthandel startades av Markus Finnberg.

– Det fraktades 74 ton tjära, ca 900 tunnor med järnväg från Glommersträsk

järnvägsstation och söderut.

 1931   Skolhemmet togs i bruk. Det var avsett för 40 elever. I byggnaden fanns kök, matsal och 5 sovsalar på övre våningen. Här bodde också 2 biträden.

–   Missionshuset invigs. DUF föreningen har sin verksamhet där.

1932   Norrbottens Läns Producentförening NLP övertog mejeriet.

–    Mycket sen vår! Den 4 juni var det en 1/2 meter snö.

1933   Hjalmar Edströms Såg och Hyvleri förstördes under en stor brand. Snickeriet byggdes upp igen 1936.

1932-34 och 39 Sågades drygt 1100 kbm/år i byasågen i Petikån.  Det mesta virket var avverkat i och runt byn.

1934    Byn erbjuds ström från Ullbergsträsk Kraftverksförening, men tackar nej.

1935    Jordbrukskassan bildades, med Glommersträsk kyrkobokförings distrikt som verksamhetsområde samt byarna Missenträsk, Stensträsk och Ullbergsträsk.

–   Sjukvårdaren Gunnar Lundström avlider 30 december.

–   Alfred Jakobsson, som varit vedhuggare vid Mejeriet i 24 år, slutade sin tjänst av åldersskäl. Han fick en käpp med silverkrycka, 50 kg vetemjöl, 1 kg kaffe,     1 kg socker samt 1 kg snus.

1936    Kyrkan byggs. Kallas ”Gåvokyrkan”. Ritad av Sigurd Lundmark och uppförd av firman Nilsson & Lundmark på entreprenad för 17000: -

–   Svenska Röda Korset reser en minnessten över Gunnar Lundström vid gamla Klockstapeln. Platsen kallas numera ”Minneslunden”.

 –   Mycket djup snö under vintern. Drygt 2 meters snödjup i stora delar av Norrlands inland.

–    Biografen byggdes av 3 män från byn. Kallas Centrum Biografen.

1937   Georg Wikberg byggde en verkstad för bilreparationer.

 –   Margaretasalen färdigställdes i kyrkans källarvåning

–    Den första rälsbussen till Arvidsjaur kör efter järnvägen.

–    Hembygdsföreningen bildades och man köpte ”Hängengården”

–    Ida och Ruben Oskarsson startade kioskrörelse.

1938   Hjalmar Edström drev ett snickeri och började nu sälja bygg och järnhandelsvaror.

1939   Byns kvinnor startade en aktiv husmodersförening.

1940  De första finska flyktingarna kommer. De kommer med tåg norrifrån.

1942  Husmodersföreningen betalade för 19 fosterbarn och ordnade så att byns första gemensamma tvättstuga byggdes med Nilsson & Lundmark som byggmästare.

1943  Idrottsföreningen GLIF beslöt att bygga ny festplats med dansbana.

–    Edströms Järn har nu försäljning av järnvaror, sportartiklar och byggvaror.

1944   I byn finns nu: 300 kor, 115 ungnöt, 62 hästar, 123 får och 56 grisar.

-  Firma Bröderna Vikbergs smides och rep.verkstad registreras.

–    Många finska flyktingar kommer till byn. De har även hästar och kor med sig.

1945  Nu bor 658 personer i byn. Nytt mejeri i tegel byggdes. Bara 1 tjärdal brändes.

–    Under våren kunde de finska flyktingarna återvända. Andra värdskriget är slut.

–    Firman Nilsson & Lundmark köpte sågen i Petikån.

–    Hembygdsföreningen flyttade en Långloge (36 m lång) från Gallejaur till   hembygdsområdet i Glommersträsk.

1946   Erhard Westermark startade Westwrmarks möbelaffär.

1947   Jordbrukardaghem med lokaler i Skolhemmet öppnas. Skolan hade 152 elever, 79 pojkar och 73 flickor.

–    Byns första läkare Dr. Bo Vidberg öppnar mottagning.

 -   Tage Edström startade bilverkstad och sålde bensin.

1948   Man bygger nytt hus för läkarmottagning. Senare inryms också Distriktsköterska och Folktandvård i huset.

  –   Byn får sin första riktiga brandbil.

 1949   Sköts ”officiellt” den första älgen i byn.

–    GLIF har nu sektioner för: Fotboll, friidrott, orientering, hockey och skidor.         Och beslutar att börja med bordtennis. Medlemsavgiften höjs till 2 :-

–    Hårda stormvindar under hösten orsakar svår stormfällning av skog.

–    Beda Lidström startar Blomsterhandel och Begravningsbyrå.

-    Helmer Granlund startar ett tegelbruk med tillverkning av paralellblock i betong.

 1940-talet (senare delen

Tänka sig… vi hade 4 caféer, järnhandel, 3st dagligvaru affärer, sko och hattaffär, möbelaffär, cykelaffär, gästgiveri, mode, el, sport, blomsteraffär, ett par hotell, bank, biograf, föreningshus med dans, kiosk, och mjölkaffär.

Bil - smides och cykelverkstäder, snickeri, cementgjuteri, charkuterifabrik, mejeri med osttillverkning, sågverk med hyvleri, trafikskola, åkerier, maskinentreprenörer och byggmästare. Dessutom en massa hemmansägare med jord och skogsbruk. Det fanns hantverkare som urmakare, sömmerskor, herrskräddare, frisörer, snickare, målare och hovslagare. Folktandvård och polis med eget poliskontor.

1950  Glommersträsk som ”störst”, ca 1000 personer o var Piteå lappmarks  största  by. Byborna kallades allmänt för ”Salig Glommersa”.

–    Helmer Granlund startar ett sågverk väster om järnvägsstationen.

–    En mjölkbutik inrättades i källaren hos Jakob Lindgren.

-    Bröderna Göran och Ove Lundgren köpte en jordbrukstraktor VolvoT31 och startade entreprenadfirman Br.Lundgren AB.

1951  Bröderna John, Ivar och Bertil Hedlund startade entreprenadfirma med en grävskopa. 

1952   Man bildar Glommersträsk teatercirkel och Kläppteatern startar.

–    Sågverket i byn säljs till Skogsägarföreningen.

–    Kung Gustav VI Adolf besöker byn.

–    Toppstugan byggs uppe på berget av Skid o Friluftsfrämjandet.

–    GLIF erbjuder Vilmer Wikberg att hyra festplatsen för 2500: -

–     Affärsmannen Bertil Hjukström bosätter sig i byn. Han säljer Textilier.

1953   Bröderna Curt och Staffan Edström övertog Järnhandeln.

–     Gästgiveriet, ”Gästis” revs när vägen genom byn gjordes om.

1954   Kyrkan får nu orgel från Grönlunds orgelbyggeri. Pris ca 25 000: -

1955   Var det sista året man slog foder åt kreaturen i västra Träsket.

–    Mycket djup snö under vintern.

–    Lennart Lidén bygger en snickerifabrik i byns östra ände.

–    Två hyreshus för pensionärer byggs söder om Kläppteatern.

1956    Ett hyreshus med lägenheter byggs väster om brandstationen.

1957    Glommersträsk by är nu 200 år.

1958     Br. Karlsson från Talliden, Jörn köper Sågverket av Skogsägarföreningen.

1960    Ove Rehnberg startade urmakeri i byn, Oves Ur.

           - Vikbergs rör AB grundades.

1963    Joel Persson och Ove Rehnbergs taxirörelse övertogs av Ove ensam.

1960-talet.  Det byggdes ett flertal nya hus i byn t.ex. på Berggrensvägen.

1962   Under sommaren stormfälldes stora mängder skog.

1964   Finnbergs affär övertogs av sonen Tage som byggde om affären till ett Snabbköp.

–    Byns damer får ny lokal som vävstuga, i pensionärshemmet vid Kläppteatern. Det här året vävdes 608 meter mattor, gardiner, dukar, löpare m.m.

1966    Glommersträsk Brandkår flyttade in i nybyggda brandstationen.

1967    GLIF hockey mötte IFK Kiruna i en hemmamatch och vann med 3-0.

–    EFS föreningen inviger det nybyggda bönhuset.

–    Detta var sista året GLIF arrangerade danser i Gallejaur.

–    Mjölkbutiken lades ner. Mejeriet stängs och mjölken körs till Piteå.

-    Bengt Karlsson startade bil och mekanisk verkstad. Sålde även BP bensin.

1968   En ny telestation byggs och har nu 250 anslutna abonnenter.

1969   Curt Edström med familj blev ägare till hela Järnhandels rörelsen.     

          - Bygglov för ett utebad i Glommersträsk beviljas under hösten

1971   Jordbrukskassorna ombildades till Föreningsbanker och fick fulla bankrättigheter.  Detta gällde även Glommersträsk Jordbrukskassa.

 –    Nilsson & Lundmarks gamla snickeri brinner ner till grunden.

1973  Bensinpriset stiger under hösten p.g.a. den s.k. oljekrisen från ca 95 öre/lit till närmare  4 : -/lit.

 1974   Det startades Glesbygdsförskola i Kläppskolan.

–  GLIF anordnade tennisturnering under sommaren.

1975   Silvervägen, Europaväg 95 invigs av Sveriges kung Karl XVI Gustav och Norges kung Olav.

  –  Byn får elljusspår för skidåkning.

1975-80   Flera nya hus uppfördes, mest efter Svedjevägen.

 1976   Barbro och Håkan Stenbergh övertar kiosken av Signar Ruth.

 1977   Skid och Friluftsfrämjandet upphör. Man ger Toppstugan till Glommersträsk Byamän. Dessutom kassan på drygt 5000: -

Kläppteatern i Glommersträsk spelar ”Redan till hälften dömda”.

1979   Förskolan flyttades till nybyggda lokaler i nybyggda Centrumhuset.

–   Affären Hjukströms Textil upphör och läggs ned.

–   Bagarstugeföreningen bildas och ideella krafter bygger en bagarstuga och vedbod till en kostnad av 57299: -.

1980   Anders Henriksson etablerar Lidmans Fiskeredskap i byn.

1982- 1983    Byggnaden som inrymt skolans gymnastik och slöjdsal revs ner till grunden. En ny sporthall byggdes vid skolan. Den döps till Flåsbodan. Sporthallen togs i bruk under september månad 1983.

1984    Det byggdes 2 nya hus i byn. Bengt Lööv och Peter Edström.

  –  Bröderna Åke och Göran Edström tar över Edströms Järnhandel.

1985   Torsdagen den 16 maj, brinner Järnhandeln ner till grunden. Värden i byggnader, inventarier och varulager för 3-4 miljoner blev lågornas rov.

 –   Redan före jul öppnar den nybyggda Järnhandeln igen.

–    Vid Parkskolan byggs en ny Lågstadieskola och Bespisningslokal.

1986   Undervisningen i Kläppskolan lades ner. Klasserna 1och 2 flyttades.

1987   Första året GLIF anordnar Toppenloppet på skidor

–   Lokala bär-uppköpare betalar 20: -/kg för Lingon under hösten.

1988   Den gamla mejeribyggnaden från 1904 revs och marken blir parkering.

–   ICA Finnbergs blir aktiebolag och övertas av Jan Finnberg. (3: e generationen)

1989   Konsum butiken lades ner på grund av dålig lönsamhet.

–   Gamla Kläppskolan revs av Br. Lundgrens Entr.

–   GLIF har nu 428 registrerade medlemmar.

1990   All tågtrafik på Tvärbanan upphörde den 27 maj. Arvidsjaur får flygplats.

–   GLIF anlägger Gräsfotbollsplan med kommunalt stöd och ideellt arbete.

1991  Filadelfia församlingen upphör och en Hosianna församling bildas.

 -   Anders Henriksson startar Jour Livs butik i f.d. Konsums lokaler.

1992   Edströms Järnhandel säljs till Bure Bygg o Fritid.

1994   Den 5 september sköt Stellan Gellerstedt en björn i Skogliden.

–   Annandag Jul invigdes Ishallen Ängeshov.

1995   All filmförevisning på Centrum Biografen lades ned.

1996   Idrottsföreningen GLIF omsätter detta år otroliga 2,1 miljoner kronor.

1997   Järnhandeln stängs och affären läggs ner.

1999   Föreningssparbanken lägger ner sin bankverksamhet i byn.

 –   EFS föreningen säljer bönhuset till Åke Edström.

2000   Den 11 april öppnar Pitedalens Sparbank bank och servicekontor.

2001   Servicekontoret startar Handelsboden i f.d. Järnhandelns lokaler.

2002    Skolan byggs om och sammanbyggs med bespisningen. Skolan har nu 75 elever. Föreningen Glommers Bygderåd bildas.

2003    Högstadiet har 35 elever. Förskola 1-6 år, dagis och fritids med ett 20-tal barn. Totalt ca 120 barn.

–   I byn bor nu 300 personer. Bl.a. flera norska familjer.

–   Postkontoret stängs och vi får lantbrevbäring från Arvidsjaur.

–   Handelsboden lades ner p.g.a. dålig lönsamhet.

2004   Jan och Kerstin Boström bygger ett nytt hus. (Det första sedan 1984)

–   Det pratas mycket om den jätteälg som man planerar att bygga uppe på berget Vithatten.

2005   Vid årsskiftet ägs 9 hus i byn av norrmän. Flera av ägarna bor här hela året.

2006    Den 1 jan var ca 270 personer fast boende i byn.

–   I juni månad stänger Stenbergs kiosk ner sin verksamhet p.g.a. sjukdom.

 2007   I år är det 250 år sedan förste nybyggaren slog sig ner här.

  –  NAVET (f.d. Järnhandelshuset) köps av en brandman bosatt i Stockholm.

  –  Den 1 november lägger Norsk Hydro ner bensin och dieselförsäljningen i byn, Skelleftebränslen AB tar nu över försäljningen istället.

 –  Skolans högstadie, klass 7-9 har endast 18 elever under höstterminen.

 –   Under hösten har björn observerats på flera platser i och i kring byn.

 –   Ett 20-tal flyktingar från Irak, Afghanistan och Etiopien bosätter sig här i byn.

 –  2 familjer från Polen bosätter sig i byn.

 –   Ett nytt elljusspår är nu klart och ligger nere vid Ishallen och österut.

  2008  I början av året var det ovanligt varmt. Snödjupet var drygt 1 meter i februari och mars månad.

  –   En liter bensin kostade under sommaren ca 14: -/lit. Diesel kostade över15: -/liter.

  –   Glommersträsk nominerades och valdes till Årets by i Norrbotten 2008.  Landshövding      Per-Ola Eriksson besökte byn och överlämnade en tavla och prissumman på 50 000: -.

  -   Glommersträsk byamän ombildades till en samfällighetsförening.

2009     Parkskolans högstadium läggs ner efter vårterminens slut. Under hösten börjar eleverna skola i Arvidsjaur eller Jörn.

  –   Husfabriken Glommershus invigdes i juli månad

  –   Byns föreningar arrangerar en ”Glommersfestival” med spelmansstämma under vecka 29.

2010   Vinter OS hålls i Vancouver, Canada under februari månad.

– Johan Lindgren startar möbelaffär i f.d. Järnhandeln. Han äger Centrumhuset och byns utebad sedan tidigare.

 –   Det som tidigare var Vandringsrättarens hus köps också utav ett par ifrån Norge.

 –    Glommersträsk värdshus får nya ägare under våren. Familjen köper och bosätter sig i f.d. Algot Lundströms hus.

 2011     Den 4 juni brinner f.d. Holger Erikssons hus ner. Vid årsskiftet var det ca.50 cm snö.

 2012     Det var mycket gott om hjortron under hösten. Uppköpare betalade  100-120: -/kg för bären. Ett stort antal bärplockare från, Ukraina, Polen och Thailand bodde i byn under flera veckor.

- Den 26 augusti brann f.d. Vandringsrättaren Sven Gustavssons hus ner till grunden. Nuvarande ägare var ett par från Rognan Norge.

2013 I mitten av mars var det ca 100cm snödjup.

2016  ICA Finnbergs såldes och togs över av ett aktiebolag där företag och bybor köpte butik och varulager. Butiken blev en Handlarn´affär och ska också i fortsättningen heta Finnbergs.

 - Under sommaren  kom det asylsökande familjer från Afghanistan till byn.  Dessutom bor en familj från Eritrea bestående av åtta personer oickså här. De är svenska medborgare och har permanent uppehållstillstånd.

2017 Det bor nu 49 asylsökande från Afgahanistan i byn.

2018 Den 27 januari blev Marika, Faradh och 5 barn hemlösa sedan deras hus på Svedjevägen 107 brann ner till grunden.

- Under hösten flyttades alla asylsökande från byn till boende närmare kusten.

2019 Under sommaren renoverades byns utebad som togs i bruk 1970. Det var framförallt omklädningsrummen som var i behov av uppfrächning.

2020 Redan i februari månad drabbades stora delar av världen av en pandemi kallad Covid-19, som startade i Kina. I Glommersträsk dog en äldre man i sjukdomen. Alla årsmöten, fester, danser, och andra arrangemang ställdes in. Pandemin fortsatte hela året med en andra våg under hösten och vintern. Hittills har drygt 7000 personer dött av Covid-19 under året i Sverige.

Januari 2021 är det 206 fastboende personer i byn. Byborna bor i 76 villor och 25 hyreslägenheter.

6 hus ägs av Norrmän som inte är permanent boende i byn.

4 hus i byn ägs av sågverket Glommers Timber AB. I husen bor arbetare från Polen som är anställda på sågen.

I byns skola Parkskolan är det nu 32 elever i klasserna 1-6 år. Förskolan har 11 barn under vårterminen. 

15 barn går högstadiet i Arvidsjaur, klasserna 7, 8 och 9:an

Här i byn finns en dagligvarubutik "Finnbergs" som är en Handlarn butik. I butiken finns matvaror, gods och paketutlämning, filial för Apotek och Systemvaror. Tips, ATG m.m. fika försäljning m.m.

Skelleftebränslen har en bensinmack i byn med bensin och diesel.

Glommersträsk Värdshus erbjuder dagens lunch och pubkvällar, Pizzakvällar,Grabbkvällar, Kvinnokvällar och rumsuthyrning.

 

 2022  Coronaviruset har fortfarande stor spridning i landet. Sedan utbrott har 299 personer i Norrbotten dött av pandemin och i hela landet 15950 personer. En ny variant kallad Omikron har stor spridning i landet. De flesta äldra har fått 3 omgångar med vaccin mot pandemin.

I mars månad var priset på diesel och bensin över 28: - / liter. En av orsakerna var Rysslands invasion och krig i Ukraina.

Sammanställt av

Tomas Johansson

Reviderat 2022-03-10

Senaste kommentaren

07.07 | 18:50

Rallarna Jörn-A..."dy gropen"

Andra man från vänster heter Wilmer Karlsson och bodde i Saltmyran

02.07 | 08:22

:)

Har bott i glommersrräsk :

:

;